Навигација

ОС2М - Механика

Спецификација предмета
НазивМеханика
АкронимОС2М
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима и концептима статике и опорности материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за коришћење статике и отпорности за прорачун једноставнијих конструкција. Коришћење стечених знања у другим предметима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод. Основне аксиоме. Равански систем сила. Тежиште. Аксијални и поларни момент инерције равних површина. Механичке особине материјала. Аксијални напон и деформација. Статички неодређени проблеми. Примена. Торзија. Критична и дозвољена сила. Контрола стабилности. Концентрација напона. Контактна напрезања. Термоеластични напон и деформације. Резервоари плина и течности под притиском.
   Садржај практичне наставеВежбе и домаћи задаци са практичним проблемима.
   Литература
   1. D. Mikičić, Mehanika, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1999.
   2. T. Kibble, F. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 2004.
   3. специфична књишка и часописна литература
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеПредавања, вежбе, домаћи задаци, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми50
   Семинари0