Навигација

ОФ3РЈ6 - Руски језик 6

Спецификација предмета
НазивРуски језик 6
АкронимОФ3РЈ6
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање руског језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметаПроширивање лексичког фонда, интензивно активирање и развијање навика усмене комуникације на станом језику у облику дијалога, монолога, слободне дискусије.
    Исходи учења (стечена знања)Постизање и одржавање потребног нивоа комуникације у ситуацијама из свакодневног живота или пословних контаката.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеФразеологија и говорни модели су изабрани на основну оригиналних материјала, груписани су у 4 тематске целине са потребним лексичким коментарима и одабраним синтаксичким конструкцијама.
    Садржај практичне наставеВежбања продуктивног и репродуктивног типа.
    Литература
    1. М.Славић, ИДЕМО НА СЛУЖБЕНИ ПУТ, уџбеник за пословну комуникацију на руском језику, www.etf.rs>студирање>електронски уџбеници
    2. СПРАВОЧНИК-ПРАКТИКУМ культура устной и письменной речи делового человека, Флинта, Наука, М. 2002
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеПредавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања20Писмени испит20
    Практична настава20Усмени испит20
    Пројекти0
    Колоквијуми20
    Семинари0