Навигација

МС1ОПК - Одабрана поглавља из квантних наноструктура

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из квантних наноструктура
АкронимМС1ОПК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са најсавременијим трендовима у области квантних полупроводнички наноструктура и структура на бази метаматеријала (квантне јаме, квантно каскадни ласери, спински филтри, фотонски кристали).
   Исходи учења (стечена знања)Од студената се очекује да кроз израду пројеката примене знање са предавања на конкретним проблемима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТунеловање електрона и електромагнетних таласа кроз баријеру. Карактеристична времена при тунеловању. Метаматеријали. Утицај Керове нелинеарности. Терахерцни квантни каскадни ласери. Самосагласни модел. Излазне карактеристике. Оптимизација спинских филтара у електричном и магнетном пољу.
   Садржај практичне наставеизрада пројеката и оформљење истраживачких радова
   Литература
   1. J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
   2. P. Harrison, "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2010.
   3. E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002.
   4. Z. Ikonić, V. Milanović: Poluprovodničke kvantne mikrostrukture, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   5. радови из часописа (нпр. Physical Review, IEEE Quantum Electronics, Journal of Applied Physics и сл.)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   40
   Методе извођења наставепредавања, израда пројеката, рачунарске симулације, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава50Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари0