Навигација

19М081ФМ - Фази математика

Спецификација предмета
НазивФази математика
Акроним19М081ФМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима фази математике, фази скупа и фази логике, фази метричким просторима, особинама пресликавања на њима дефинисаних, нелинеарним условима и применама у електротехничким наукама.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да стечена знања користе у даљем образовању и пракси, решавају математичке моделе фази логике, као и фази метричких простора за формирање итеративне методе као оптималне за налажење решења разних типова једначина које проистичу из конкретних проблема физике, електротехнике и других наука.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеФази скупови, операције на фази скуповима, фази аритметика, фази релације и фази функције, фази логика, фази метрика, скупови и функције у фази-метричком простору, ставови о фиксним тачкама пресликавања и итеративне методе као последица тих ставова.
  Садржај практичне наставеКоришћење рачунарских алата - fuzzy toolbox for Python, за реализацију модела фази логике. Реализација итеративних метода помоћу Python библиотека. Решавање проблема који се појављују у електротехничким предметима, уз коришћење математичких програмских пакета.
  Литература
  1. Синиша Јешић, Теорија функција на фази метричким просторима, скрипта, Београд 2006.
  2. Klir J. G., Yuan B., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall PTR, New Jersey, USA, 1995, на енглеском
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли и коришћења слајдова, пропраћено одговарајућим примерима из праксе, и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична настава50Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари