Навигација

19М074ООА - Оптимизациони алгоритми у инжењерству

Спецификација предмета
НазивОптимизациони алгоритми у инжењерству
Акроним19М074ООА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаДетаљно упознавање са оптимизационим алгоритмима који се најчешће користе у инжењерској пракси. Увођење у концепте решавања оптимзационих проблема у ситуацијама од интереса у пракси.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за практичну примену оптимизационих алгоритама у решавању инжењерских проблема.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://mtt.etf.rs/ms/osnovni.optimizacioni.algoritmi.htm
Садржај теоријске наставеПреглед појмова и представљање основне теорије решавања оптимизационих проблема. Класификација оптимизационих проблема и алгоритама. Случајно претраживање, систематско претраживање, градијентни метод, традиционални методи, симплекс алгоритми, генетички алгоритам, симулирано каљење, диференцијална еволуција и алгоритам кретања јата. Вишекритеријумска оптимизација. Парето фронт. Практична примена.
Садржај практичне наставеРешавање оптимизационих проблема коришћњем рачунара.
Литература
  1. Z. Michalewicz, D.B. Fogel, How to Solve It: Modern Heuristics, Springer; 2nd edition, 2004.
  2. Xin-She Yang, Engineering Optimization: An Introduction with Metaheuristic Applications, Wiley, 2010.
  3. D.E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning, Addison-Wesley Professional, 1989.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, рад на рачунару, тестови, домаћи задаци и индивидуални пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања60Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари