Навигација

19М064МФМС - Одабрана поглавља из медицинских примена зрачења

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из медицинских примена зрачења
Акроним19М064МФМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаОвладавање напредним знањима о применама зрачења у медицини.
  Исходи учења (стечена знања)Детаљна упознатост са принципима рада и особинама уређаја у медицинској радиографији, нуклеарној медицини и терапији зрачењем. Оспособљеност за оптимизацију дијагностичких и терапијских медицинских процедура у којима се користи зрачење. Упознатост са алгоритмима реконструкције томографске слике.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСавремени модалитети медицинског сликања. Компјутеризована и дигитална радиографија. Мамографија. Флуороскопија. Компјутеризована томографија X зрацима (CT скенер). Радиофармацеутици. Гама камера. Емисиона компјутеризована томографија (SPECT и PET). Магнетна резонанца (MRI). Квантитативно изражавање квалитета медицинске слике. Реконструкција томографске слике. Терапија зрачењем.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе (решавање задатака из области покривених теоријском наставом).
  Литература
  1. М. Вујисић, П. Маринковић - Методе формирања медицинске слике (Скрипта) (ЕТФ, Београд, 2019)
  2. М. Вујисић, О. Цирај-Бјелац, П. Маринковић - Радиолошка и нуклеарна медицинска техника (Скрипта) (ЕТФ, Београд, 2019)
  3. Q.B. Carroll - Radiography in the Digital Age (Charles C Thomas Pub. Ltd., 2011)
  4. T.M. Buzug - Computed Tomography (Springer-Verlag, 2008)
  5. S.R. Cherry, J.A. Sorenson, M.E. Phelps - Physics in Nuclear Medicine (4th edition, Saunders, 2012)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, пројектни задаци и семинарски радови.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари70