Навигација

19М064БИ - Напредне технике у биоинформатици

Спецификација предмета
НазивНапредне технике у биоинформатици
Акроним19М064БИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаНема
    Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената за решавање сложенијих биоинформатичких проблема. Разумевање побољшања информационих садржаја који се могу формирати на основу великих биолошких база података и детаљних мерења великог броја физолошких параметара. Унапређење знања о физиологији и функцији ћелија на основу принципа биоинформатике.
    Исходи учења (стечена знања)На крају овог курса, студенти би требало: 1) да разумеју основе ћелијске физиологије и молекуларнe биологије, 2) да буду оспособљени за решавање сложених проблема у биоинформатици коришћењем база података, алгоритама и софтверских алата и 3) да препознају могућности за примену биоинформатике у одговарајућим подобластима биомедицине.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеРелације молекуларне биологије и биоинформатике. Биолошке базе података. Претрага база података са секвенцама биомолекула. Поређење секвенци. Предикција гена. Молекуларна филогенетика. Структурна биоинформатика. Компаративна геномика. Функционална геномика. Протеомика. Напредни алгоритми у биоинформатици. Примене биоинформатике у медицини и биологији.
    Садржај практичне наставеВежбе које садрже примену теоријских принципа, имплементацију алгоритама и демонстрације коришћења одговарајућих софтверских алата у складу са темама обрађеним на предавањима.
    Литература
    1. Ј. Xiong: Essentials of Bioinformatics, Cambridge University Press, 2006.
    2. М. Zvelebil, J. O. Baum: Understanding Bioinformatics, Garland Science, 2008.
    3. D. W. Mount: Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.
    4. Group of authors, Bioinformatics Algorithms: Techniques and Applications, I. Mandoiu, A. Zelikovsky, eds., John Wiley & Sons, 2008.
    5. K-H. Liang: Bioinformatics for biomedical science and clinical applications, Woodhead Publishing Limited, 2013.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    32
    Методе извођења наставе45 часова предавања и семинара + 30 часова вежби на табли, демонстрација софтверских алата и студентских семинара са презентацијама. Koлоквијум на половини семестра. Укупно 75 часова самосталног учења, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит50
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми30
    Семинари20