Навигација

19М063НФ - Одабрана поглавља из нуклеарне физике и технике

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из нуклеарне физике и технике
Акроним19М063НФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаПрипрема за решавање практичних проблема у области нуклеарне технологије и дозиметрије и заштите од зрачења.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање теоријским апаратом који описује различите аспекте атомског система.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕлементарне честице; Нуклеарне силе; Статичке и динамичке особине језгра; Интеракција зрачења са материјом; Неутронске интеракције и ефикасни пресеци. Умножавање и успоравање неутрона. Критичне димензије и статички параметри фисионог нуклеарног реактора.
  Садржај практичне наставеРачунске и лабораторијксе вежбе које практично илуструју теме покривене у теоријској настави.
  Литература
  1. П. Осмокровић, Основи нуклеарне физике, Академска мисао, Београд, 2008.
  2. Драгослав Поповић, Основи нуклеарне технике, Научна књига, 1970
  3. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 30 часова рачунских вежби на табли
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит35
  Практична наставаУсмени испит35
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0