Навигација

19М061УРО - Управљање радиоактивним отпадом

Спецификација предмета
НазивУправљање радиоактивним отпадом
Акроним19М061УРО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознаје студенте са физичким, технолошким, еколошким и регулаторним аспектима управљања радиоактивним отпадом
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљава студенте за разумевање принципа управњања радиоактивним отпадом и стицање вештина за за развој и руковођење пројектима за управљање радиоактивним отпадом.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПорекло и врсте радиаоктивног отпада. Kласификација радиоактивног отпада. Фазе управљања радиоактивним отпадом. Складиштење радиоактивног отпада. Транспорт радиоактивних материја. Одлагање радиоактивног отпада. Испуштање радиоактивног отпада у животну средину. Декомисија. Регулаторни оквир за управљање радиоактивним отпадом.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе и студије случаја. Семинарски радови и домаћи задаци са практичним проблемима из области управљања радиоактивним отпадом.
  Литература
  1. Оливера Цирај-Бјелац, Милан Вујовић, Управљање радиоактивним отпадом, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду, 2017.
  2. Feretić D. Uvod u nuklearnu energetiku, Školska knjiga, Zagreb, 2010
  3. International Atomic Energy Agency, The Principles of Radioactive Waste Management, IAEA Safety Series, No. 111-F, 1996
  4. Shinya Nagasaki, Shinichi Nakayama (Ed). Radioactive Waste Engineering and Management. Springer, 2015
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50