Навигација

19М061МИТ - Медицинска информатика и телемедицина

Спецификација предмета
НазивМедицинска информатика и телемедицина
Акроним19М061МИТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним принципима систематског и стандардизованог формирања и коришћења релевантних информација у здравству, као и прикупљања медицинских података о пацијенту са једне стране и њиховог слања на другу локацију ради испитивања, консултација и формирања дијагнозе.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљава студенте за коришћење нових технологија у медицинској информатици: формирање електронског здравственог картона, приступ информацијама, претраживање и проналажење жељених информација, као и употреба пронађених информација у дијагностици. Обезбеђивање приватности, сигурности и заштите информација.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://www.etf.bg.ac.rs/sr-lat/fis/karton_predmeta/19M061MIT-2019#gsc.tab=0
  Садржај теоријске наставеБиомедицински подаци. Електронски здравствени картон. Обрада и стандардизација (HL7 и DICOM) медицинских информација. Базе података и претраживање информација. Институциони информациони системи: болнички, радиолошки, фармаколошки. Употреба медицинских података као подршка у савременој дијагностици. Основни принципи телемедицине. Економски, законски и етички аспекти телемедицине.
  Садржај практичне наставеАудиторне вежбе и вежбе уз примену рачунара, истраживачки рад
  Литература
  1. А. Holzinger, "Biomedical Informatics Discovering Knowledge in Big Data", Springer, 2014.
  2. E. Coiera, "Guide to Health Informatics", CRC Press, 2015.
  3. H.K.Huang, "PACS and Imaging Informatics", John Wiley & Sons, 2010.
  4. Sajeesh Kumar, Bruce E. Dunn (Eds.), "Telepathology", Springer, 2009.
  5. H. Eren, J.G. Webster, "Telemedicine and Electronic Medicine", CRC Press, 2016.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти30
  Колоквијуми0
  Семинари0