Навигација

19М061КИ - Квантна информатика

Спецификација предмета
НазивКвантна информатика
Акроним19М061КИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са модерним појмовима и применама квантне механике у експанзивној области квантне информатике, од технике до биофизике.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог курса студенти би требало да умеју да дубље разумеју квантно-информационе процесе и шире сагледавају био-информационе проблеме.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ki/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7pCsm3ZlA08LRNKVYGzTSCRcPlAAv-plMMyf5egGOTs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b8beaeae-e028-47f4-8534-89eb954d3762&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод (Квантна неодређеност, сплетеност и декохеренција. Кубити). Веза између класичног и квантног рачунања. Физика квантне информације (Квантна телепортација, криптографија и супергусто кодирање). Квантни алгоритми (Дојч, Дојч-Јоса, Сајмонов, Шоров, Гроверов и др.). Квантни хардвер (засновани на: оптичким фотонима, јонским траповима, Џозефсоновом споју, квантним тачкама и др.).
Садржај практичне наставеРешавање одабраних проблема и семинари.
Литература
  1. M.A.Nielsen, I.L.Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Univ., 2000.
  2. М.Дугић, Основи квантне информатике и квантног рачунања, ПМФ, Крагујевац, 2009.
  3. Mikio Nakahara, Tetsuo Ohmi, Quantum Computing: From Linear Algebra to Physical Realizations, CPC Press, Taylor & Francis Group, 2008.
  4. Masanori Ohya, Igor Volovich, Mathematical Foundations of Quantum Information and Computation and Its Applications to Nano- and Bio-systems, Springer 2011.
  5. D.Raković, Integrative Biophysics, Quantum Medicine, and Quantum-Holographic Informatics: Psychosomatic-Cognitive Implications, IASC & IEPSP, Belgrade, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања и семинара + 30 часова вежби, семинара и демонстрационих вежби у другим центрима и лабораторијама, студентски семинари са презентацијaмa, предрок при крају семестра. Укупно 75 часова самосталног учења и вежбања, од чега 3 часа недељно током семестра и приближно 30 часова припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања10Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари40