Навигација

19М044ЕИ - Одабрана поглавља из електронске инструментације

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из електронске инструментације
Акроним19М044ЕИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПознавање основа електронике и микропроцесора. Познавање основа архитектуре рачунара и програмирања. Положен испит "Мерни системи" (19043МС)
Циљеви изучавања предметаДа се студенти упознају са правцима развоја модуларне инструментације и дистрибуираних индустријских fieldbus система. Да се студенти оспособе за рад у области електронских мерењa, инструментације и мерних система у индустрији и научно-истраживачким организацијама.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог предмета студенти би требало да умеју да анализирају, пројектују и интегришу хардвер и софтвер савременог модуларног или дистрибуираног мерног система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСистемски приступ у пројектовању мерних система Модуларни мерни системи: Мерни хардвер, кориснички интерфејс, повезивање; NIM, CAMAC, VME, VXI и PXI мерна инструментација Дистрибуирани мерни системи: Интелигентни мерни претварачи, бежични и wеb сензори; Fieldbus системи, комуникациони протоколи; IEEE 1451 серија стандарда; Индустријске мерне мреже Софтвер мерних система.
Садржај практичне наставеСавремени сензори и интерфејсна кола Сложени мерни системи. IEEE-488 базирани системи за мерење и тестирање Дистрибуирани мерни системи на основи fieldbus магистрале Мерни системи на основи Интернета Архитектура, пројектовање и реализација wеb сензора Архитектура, пројектовање и реализација бежичних сензора
Литература
  1. Drndarević V., "Personalni računari u sistemima merenja i upravljanja", Akademska misao, Beograd, 2003.
  2. Doebelin E. O. "Measurement Systems", Application and Design, McGraw-Hill International, Fourth Edition, 1990.
  3. Jacob Fraden , Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer; 3rd ed. edition (December 4, 2003)
  4. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
  5. Станковић Д., "Физичко-техничка мерења", Универзитет у Београду, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања у учионици уз коришћење презентација елемената мерних система Вежбе у учионици, рачунарској лабораторији и лабораторији за електронику
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти20
Колоквијуми20
Семинари0