Навигација

19М034ВС - Интерактивни видео сервиси

Спецификација предмета
НазивИнтерактивни видео сервиси
Акроним19М034ВС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са формирањем интерактивних видео сервиса.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање савремених интерактивних видео сервиса, њиховог формирања и развоја.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://www.etf.bg.ac.rs/sr-lat/fis/karton_predmeta/19M034VS-2020#gsc.tab=0
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2QMakqc6T5VoPiNuEBDzWGZiWNTN8UQmJS_d20886QI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e4965d17-c5cf-4f41-bd03-0bef8d8d6d8c&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПлатформе за реализацију видео сервиса (интернет, терестријална, сателитска, кабловска). Видео садржај; UHD, 3D, HDR, AR/VR. Контрола приступа. Скалабилно кодовање и мултиплексирање. IP, ОТТ, CCTV сервиси и врсте интерактивности. VoD модели. HbbTV, AndroidТV, iTV, Аdvanced TV. Формирање и примена интерактивних сервиса у паметним мрежама/системима. Kориснички интерфејс за интерактивну комуникацију.
Садржај практичне наставеАудиторне и лабораторијске вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе на рачунару. Посета центрима за дистрибуцију медијског садржаја.
Литература
  1. Benny Bing, Next-generation video coding and streaming, John Wiley & Sons, 2015.
  2. Mathias Wien, High Efficiency Video Coding: Coding Tools and Specification, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.
  3. Shahriar Akramullah, Digital Video Concepts, Methods, and Metrics: Quality, Compression, Performance, and Power Trade-off Analysis, Apress New York, 2014.
  4. Herman Kruegle, CCTV Surveillance: Video practices and technology, Elsevier, 2011.
  5. Радови из SMPTE часописа
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми0
Семинари0