Навигација

19М013ОПИ - Управљање пројектима

Спецификација предмета
НазивУправљање пројектима
Акроним19М013ОПИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним инжењерским областима рада и врстама активности. Упознавање студената са постојећим стандардима, нормативима и законском регулативом. Инжењерска етика. Систем квалитета.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће имати способност одговорног расуђивања приликом обављања професионалних обавеза. Поседоваће свест о томе да инжењерски пројекти и решења морају да доприносе очувању економске и еколошке добробити друштва.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредузеће. Студија изводљивости, студија исплативости. Пројекат и његови саставни делови.Техничка контрола главног пројекта. Надзор, грађевински дневник и књига. Пуштање постројења у рад. Технички пријем. Употребна дозвола. Проактивно одржавање. Енергетски менаџер. Тендер. Стандарди. Инжењерска етика. Лиценце. Суд части. Систем квалитета. Место универзитета. Интелектуална својина
  Садржај практичне наставеПравни оквир и подела предузећа. Техно-економска анализа. Израда пројектног задатка и плана реализације. Одређивање цене пројекта. Израда понуде. Општа тендерска документација. Тендерска комисија за оцену претходне понуде. Процена трошкова одржавања у предузећу. Преглед стандарда. Етички код. Кодекс понашања, одевања и комуникације. Стручни испит. Преглед лиценци. Систем квалитета.
  Литература
  1. Закон о предузећима РС, Закон о привредним друштвима
  2. Закон о планирању и изградњи
  3. Закон о јавним набавкама
  4. IEEE Code of Ethics
  5. Акти Инжењерске коморе Србије
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, демонстрације, презентације, студентски пројекти
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава50Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0