Навигација

19Е111ОРТ - Основи рачунарске технике

Спецификација предмета
НазивОснови рачунарске технике
Акроним19Е111ОРТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са Буловом алгебром, прекидачким функцијама, комбинационим и секвенцијалним прекидачким мрежама, логичким и меморијским елементима, стандардним комбинационим и секценцијалним модулима и њиховим коришћењем код логичког пројектовања дигиталних уређаја и рачунара.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле и изврше логичко пројектовање делова рачунара мање сложености.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/oo1ort1/index.html
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aTLkQ-1rIL6-dQdD0o06b3rEXQCR_LK_nNQV--fnOqAw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3085197-fbb2-4968-9d8e-d2c7dee43be7&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеБулова алгебра. Прекидачке функције. Минимизација прекидачких функција. Функције и структура прекидачких мрежа. Логички елементи. Меморијски елементи. Структура, анализа и синтеза комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа. Стандардни комбинациони модули. Стандардни секвенцијални модули. Логичко пројектовање делова рачунара.
  Садржај практичне наставеПримери минимизације прекидачких функција, анализе и синтезе комбинационих и секвенцијалних мрежа. Пројектовање флип-флопова. Анализа мрежа са стандардним комбинационим модулима (мултиплексер, демултиплексер, кодер, декодер, инкрементер, декрементер, компаратор, АЛУ, сабирач и одузимач). Пројектовање регистара, бројача и меморије одређеног капацитета. Пројектовање управљачке јединице рачунара.
  Литература
  1. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ж. Станисављевић, "Основи рачунарске технике" (Академска мисао, 2017.)
  2. Ј.Ђорђевић - Скрипта са предавања (2012.)
  3. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, Д. Драшковић, Ж. Станисављевић, М. Пунт, К. Миленковић, "Основи рачунарске технике: Прекидачке мреже - збирка решених задатака" (Академска мисао, 2016.)
  4. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ј. Протић, Д. Милићев, А. Миленковић, Б. Николић, "Основи рачунарске технике : Пројектовање уређаја - збирка решених задатака" (Академска мисао, 2014.)
  5. З.Радивојевић, М.Пунт, Б.Николић, Б.Лазић, Ј.Ђорђевић - "Збирка задатака из основа рачунарске технике 1" (Академска мисао, Београд, 2009.)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит55
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми45
  Семинари0