Навигација

19Е092НЈ4 - Немачки језик 4

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 4
Акроним19Е092НЈ4
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предмета- проширивање терминолошког и фразеолошког фонда иманентног одређеној струци, - обогаћивање и проширивање говорних образаца на темама из области струке (за потребе академске и професионалне комуникације), - проширивање образаца писане делатности (припрема стручних текстова већег обима)
   Исходи учења (стечена знања)- овладавање вештинама разумевања на слух, - језичка и терминолошка средства неопходна за праћење актуелног развоја у области уже струке, - могућност састављања писаних форми већег обима
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- овладавање техникама разумевања на слух на нивоу глобалног, селективног и имплицитног слушања дијалошких и монолошких јединица - проширивање и активна употреба стручне терминологије
   Садржај практичне наставе- развој модела укључивања у области специфичне за свакодневну и професионалну активност (карактеристична језичка средства), - примена стручне терминологије
   Литература
   1. Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte neu 2. Klett Verlag, Stuttgart, 2017.
   2. Brockhaus Mensch. Natur. Technik : Mensch, Maschinen, Mechanismen. F. A. Brockhaus, Leipzig, Mannheim 2000..
   3. Horst Bumiller, Monika Burgmaier, Walter Eichler, Bernd Feustel, Thomas Käppel, Werner Klee, Jürgen Manderla, Olaf Reichmann, Jürgen Schwarz, Klaus Tkotz, Ulrich Winter: Fachkunde Elektrotechnik. Europa Lehrmittel. Haan-Gruiten, 2018.
   4. Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns: Hinführung zur naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache. Hueber Verlag, Ismaning 1981.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставе- интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације, дискусијe након излагања)
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања45Писмени испит0
   Практична настава15Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0