Навигација

19Е082ВС - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
Акроним19Е082ВС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени предмети Математика 1 и Математика 2
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са дискретним и непрекидним стохастичким моделима и њиховим применама, посебно у области електротехнике и рачунарства.
Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити упознат са основним и средње сложеним дискретним и непрекидним стохастичким моделима и применама. Биће оспособљен да препозна изучаване моделе у реалним проблемима, као и да примени научене поступке и методе у моделирању.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aoLjCrp8E5UDQRTUEfCfFq2hIjwNWKFEdD2Q5Ew3uwoM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=023dfa93-cc9f-4821-8b22-026a31abfaa2&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКомбинаторни модели. Условна вероватноћа и неѕависност. Бајесова формула и примене. Случајне променљиве, случајни вектори. Информација и ентропија. Закони великих бројева. Карактеристичне функције. Централна гранична теорема. Тестирање параметарских и непараметарских хипотеза. Условне расподеле и линеарна регресија. Генератори случајних бројева, тестирање случајности. Увод у Монте Карло методе.
Садржај практичне наставеРешавање задатака из области Вероватноће и статистике применом статистичког софтвера, метода симулације и графичког приказивања резултата.
Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, четврто измењено и допуњено издање, Академска мисао 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставе30 часа предавања + 30 часа вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава6Усмени испит0
Пројекти14
Колоквијуми30
Семинари