Навигација

19Е072ПРТК - Практикум из рачунарске анализе трофазних кола

Спецификација предмета
НазивПрактикум из рачунарске анализе трофазних кола
Акроним19Е072ПРТК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаИзлагање основних концепата анализе помоћу рачунара који се користе у софтверским пакетима за симулацију трофазних електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електроенергетике. Увођење основа за анализу модела електроенергетских система и направа за нумеричку и симболичку анализу у временском и фреквенцијском домену. Изградња основних знања из теорије и примене симетричних компоненти.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање основних концепата анализе трофазних електричних кола помоћу рачунара и одговарајућих математичких алгоритама. Решавање линеарних трофазних електричних кола у временском и фреквенцијском домену помоћу система компјутерске алгебре.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://tek.etf.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3Awt3QN3PURU0FU05Ovgp9447QpUzL9b0FUs9TC-MJLas1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a1de08ec-d3c8-4985-94d3-301f87cd475e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОсновни концепти рачунарске симулације трофазних електричних кола. Симболичко и нумеричко израчунавање симетричних компоненти. Моделовање и симулација електроенергетских водова, компоненти и система помоћу савремених софтверских алата.
  Садржај практичне наставеРешавање практичних електричних кола помоћу софтверских алата.
  Литература
  1. J. C. Das, Understanding Symmetrical Components for Power System Modeling, IEEE Press, Wiley, 2017.
  2. A. L. Shenkman, Circuit Analysis for Power Engineering, Springer, Dordrecht, 1998.
  3. М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
  4. Viktor Perelmuter, Electrotechnical Systems: Simulation with Simulink and SimPowerSystems, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2013.
  5. Won Y. Yang, Seung C. Lee, Circuit Systems with MATLAB and PSpice, John Wiley & Sons, Singapore, 2007.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе на рачунарима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0