Навигација

19Е072ПРК - Практикум из рачунарске анализе кола

Спецификација предмета
НазивПрактикум из рачунарске анализе кола
Акроним19Е072ПРК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаИзлагање основних концепата анализе помоћу рачунара који се користе у софтверским пакетима за симулацију електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Увођење основа за анализу модела електротехничких система и направа за нумеричку и симболичку анализу у временском и фреквенцијском домену. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
  Исходи учења (стечена знања)Разумевање основних концепата анализе електричних кола помоћу рачунара и одговарајућих математичких алгоритама. Решавање линеарних електричних кола у временском и фреквенцијском домену помоћу система компјутерске алгебре.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://tek.etf.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJT7mL_r5QRz7Arsfmj56bB_DCHX-2V5T9BchArCnGBM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bcf032ce-b061-49ad-894d-5030b3efb91e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОсновни концепти рачунарске симулације електричних кола помоћу савремених софтверских алата. Фазорска анализа. Одзив на почетне услове, побуду и потпун одзив. Резонанција. Фреквенцијски одзив. Бодеови дијаграми. Трофазна кола. Симболичко решавање електричних кола. Водови.
  Садржај практичне наставеРешавање практичних електричних кола помоћу софтверских алата.
  Литература
  1. Viktor Perelmuter, Electrotechnical Systems: Simulation with Simulink and SimPowerSystems, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2013.
  2. М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012.
  3. Farid N. Najm, Circuit Simulation, John Wiley & Sons, Hoboken, 2010.
  4. Won Y. Yang, Seung C. Lee, Circuit Systems with MATLAB and PSpice, John Wiley & Sons, Singapore, 2007.
  5. James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Electric Circuits, 9th Ed., Prentice Hall, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе на рачунарима.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми50
  Семинари0