Навигација

19Е064ПЛМ - Примена ласера у медицини

Спецификација предмета
НазивПримена ласера у медицини
Акроним19Е064ПЛМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознаје студенте са физичким законима везаним за рад квантих генератора и ласерских система. Увод у основе моделовања интеракције (хирургија, биостимулација, третмани, и др.), и принципи мерних техника у медицини и дијагностици, дозиметрија и заштита. Конструкција и оптимизација ласера за медицинске примене.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се оспособљавају да самостално прерачунају параметре ласера у конкретној примени. Познавање мерних техника и постојећих примена. Развијање интуиције за потенцијалне дијагностичке примене. Стичу увид у сложеност биолошког ткива. Развијају свест о опасностима од зрачења и значају заштите.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4plm/
  Садржај теоријске наставеУвод у физику ласера и интеракцију ласерског зрачења са органским материјалом. Преглед конструкције основних типова медицинских ласера. Конкретне примене ласера у хирургији, биостимулацији, дијагностици и терапији. Одабрана поглавља ласерске дозиметрије. Трендови даљих примена ласера.
  Садржај практичне наставеФотометрија. Поларизација. Модулација. Интеракција са биолошким ткивом. Принципи примена (конструкција практичних система). Прорачун излазне снаге и одабир режима рада ласера.
  Литература
  1. М.Срећковић, П.Осмокровић, Љ. Константиновић, В.Арсоски, "Изабране примене ласера у медицини и интеракција ласера са биоматеријалом, Завод за физику техничких факултета, Београд, 2010.
  2. М.Срећковић, С.Остојић, С.Ристић, Ј.Илић, В.Арсоски, "Збирка задатака из квантне електронике, ласерске технике и сродних области и примена", Технички факултет, Чачак, 2007.
  3. М.Срећковић, "Збирка задатака и проблема из основа ласерске технике и примена", Научна књига, Београд, 1987.
  4. K. Nouri Ed., "Lasers in Dermatology and Medicine", Springer International Publishing, 2018.
  5. R. W. Waynant Ed., "Lasers in Medicine", CRC Press, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставе45 часова предавања и 30 часова рачунских вежби
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари30