Навигација

19Е063ДМЈ - Детекција и мерење јонизујућег зрачења

Спецификација предмета
НазивДетекција и мерење јонизујућег зрачења
Акроним19Е063ДМЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са интеракцијама различитих врста јонизујућег зрачења са материјом, физичким основама рада и особинама детектора и спектрометара јонизујућег зрачења, као и са мерењима зрачења у радијационим делатностима.
Исходи учења (стечена знања)Висок степен познавања физичких принципа детекције јонизујућег зрачења, као и техничких особина детектора зрачења и пратећих електронских кола. Овладавање критеријумима за избор одговарајућег типа детектора у зависности од врсте и квалитета зрачења. Оспособљеност за мерења јонизујућег зрачења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеВрсте и извори јонизујућег зрачења. Активност и јачина извора. Радиометријске величине. Микроскопски пресек. Интеракције зрачења са материјалом. Детектори зрачења: визуелни, гасни, полупроводнички и сцинтилациони. Детектори спорих и брзих неутрона. Спектрометри алфа, бета, гама и неутронског зрачења. Електронска кола за обраду излазних сигнала детектора. Алтернативни и нови типови детектора.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе (решавање задатака из области покривених теоријском наставом) и лабораторијске вежбе (мерење позадинског зрачења, мерење константе радиоактивног распада, статистичке флуктуације код нуклеарних процеса, крактеристике Гајгер-Милеровог бројача, одређивање коефицијента атенуације материјала, гама спектрометрија).
Литература
  1. М. Вујисић, К. Станковић - Детекција и мерење јонизујућег зрачења (Скрипта) (доступна у електронском облику, ЕТФ, Београд, 2019)
  2. Glenn F. Knoll - Radiation Detection аnd Measurement (4th еdition) (Wiley, 2010)
  3. Claude Leroy, Pier-Giorgio Rancoita - Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection (4th edition, World Scientific Publishing Co., 2015)
  4. Syed Naeem Ahmed - Physics and Engineering of Radiation Detection (2nd edition, Elsevier, 2014)
  5. Krzysztof Iniewski (ed.) - Electronics for Radiation Detection (Devices, Circuits, and Systems) (CRC Press, 2010)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0