Навигација

19Е062МУЕ - Материјали у електротехници

Спецификација предмета
НазивМатеријали у електротехници
Акроним19Е062МУЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са физичким основама особина материјала, карактеризацијом материјала, методама израде материјала, инжењерингом карактеристика материјала, као и улогом различитих материјала у електричним компонентама и интегрисаним електронским колима.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање повезаности физичких појава на микроскопском нивоу са својствима материјала која одређују њихове примене у разним гранама електротехнике. Познавање најважнијих савремених метода израде, карактеризације и инжењеринга особина материјала.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3asqEDRZztlVeCDTlMobtPLWMLbmh5KLE8aOpC4ryCuZI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=aedcca2d-e4b2-45f6-8c58-d95c5191d798&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЧврсти кристални материјали. Хемијске везе и својства материјала. Некристални материјали. Електронска структура материјала. Полупроводници. Проводници. Диелектрици. Магнетици. Методе добијања масивних монокристала и танких слојева материјала. Технологија израде планарних интегрисаних кола. Карактеризација материјала. Суперпроводници. Механичке карактеристике материјала. Нови материјали и примене.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе (решавање задатака из области покривених теоријском наставом) и лабораторијске вежбе (одређивање типа и величине енергетског процепа полупроводника, мерење нивоа допираности полупроводника, одређивање Холове константе узорка, мерење специфичне електричне отпорности и релативне електричне пермитивности диелектрика, снимање хистерезиса и одређивање критичне температуре феромагнетика).
Литература
  1. М. Вујисић - Материјали у електротехници (Скрипта са предавања) (доступна у електронском облику, ЕТФ, Београд, 2019)
  2. Safa O. Kasap - Principles of Electronic Materials and Devices (4th edition, McGraw-Hill Education, 2017)
  3. W.D. Callister, Jr., D.G. Rethwisch - Materials Science and Engineering (An Introduction) (9th edition, Wiley, 2014)
  4. Д. Раковић - Физичке основе и карактеристике електротехничких материјала (ЕТФ, Београд, 1995)
  5. Charles Kittel - Introduction to Solid State Physics (8th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања + 30 часова вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби. Колоквијум на половини семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит32
Практична настава36Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми32
Семинари