Навигација

19Е052ЕМ - Електрична мерења

Спецификација предмета
НазивЕлектрична мерења
Акроним19Е052ЕМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је оспособљавање студената за рад у лабораторији, односно мерење напона, струје, електричне отпорности, импедансе и фреквенције, као и процену мерне несигурносити и обраду резултата мерења. Такође, циљ предмета је да се студенти обуче да изаберу адекватан метод мерења и пројектују једноставније мерне инструменте.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити оспособљен да: -користи мерне инструменте -мери основне електричне величинe и процени мерну несигурност -изабере мерни метод који одговара проблему -модификује постојеће мерне инструменте и пројектује једноставне мерне инструменте.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e052em
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3Qg8np1zJAoNUQwbwt1IXQjlJAKqoZPNNreCxwXBIvs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a27025a2-e557-4862-a7d4-a32069a53560&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеЈединице мере, законска метрологија. Обрада резултата мерења, мерна несигурност. Аналогни инструменти. Проширење мерног опсега. Електронски и дигитални инструменти. Мерење једносмерних и наизменичних струја и напона. Осцилоскоп. Методе мерења eлектричних и неелектричних величина. Софтверски дефинисанa инструментација. Протоколи комуникације уређаја. Примена мерних метода у управљачким системима.
  Садржај практичне наставеОсновна мерења у колима једносмерне и наизменичне струје; Мерење наизменичних напона: ефективна и средња вредност; Проширење мерног опсега инструмента, унутрашња отпорност инструмента; Mерења помоћу осцилокопа; Увод у софтверски дизајнирану инструментацију; Мостови за једносмерну и наизменичну струју; Мерење отпорности - мерна несигурност; Пример система за мерење неелектричних величина.
  Литература
  1. S. Tumanski: Principles of Electrical Measurement, CRC Press, 2006.
  2. П. Пејовић: Принцип рада и примена осцилоскопа, ЕТФ, 2016
  3. Ј. Ћертић, М. Јанковић, П. Пејовић: Примери испитних задатака из електричних мерења - скрипта
  4. Ј. Ћертић, М. Јанковић: Лабораторијске вежбе из електричних мерења - скрипта
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  23
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична настава20Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари