Навигација

19Е044РНС - Развој наменског софтвера

Спецификација предмета
НазивРазвој наменског софтвера
Акроним19Е044РНС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНе постоји формални услов, али је очекивано познавање градива које се изучава у оквиру предмета Архитектура и организација наменских система, Програмирање 1 и 2.
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је упознавање студената са основним концептима и различитим приступима при пројектовању наменског софтвера као и другим фазама које се односе на његов развој. Такође, циљ је да се студенти упознају са специфичним изазовима и проблемима који се срећу при развоју наменског софтвера а тичу се његове интеракције са хардвером наменског система.
Исходи учења (стечена знања)Систематизован приступ у примени стечених знања, везано за целокупан поступак развоја софтвера наменског система, применљив у домену развоја различитих наменских система и апликација.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~19e04rns/
Садржај теоријске наставеСтратегије и фазе у развоју наменског софтвера, развојна окружења и алати. Тестирање наменског софтвера. Иницијализација система. Aпстракцијa хардвера наменског система. Увод у хардвер/софтвер ко-дизајн. Моделирање интеракције имеђу компоненти софтвера, дијаграми секвенце. Архитектура софтвера наменског система, основни архитектурални стилови. Методе и принципи тестирања наменског софтвера.
Садржај практичне наставеРазматрање различитих аспеката и примера примене представљених концепата развоја наменског софтвера у решавању конкретних пројектних проблема.
Литература
  1. Michael Barr, Anthony Massa, Programming Embedded Systems with C and GNU Development Tools, O'Reilly Media Inc, 2006. ISBN: 0-596-00983-6.
  2. David E. Simon, An Embedded Software Primer, Addison-Wesley, 1999. ISBN: 0-201-61569-X
  3. Qing Li, Carolyn Yao, Real-Time Concepts for Embedded Systems, CMP Books © 2003. ISBN: 1-57820-124-1
  4. Embedded Design Handbook, Intel Corporation, 2018
  5. Microsoft Application Architecture Guide: Patterns and Practices, Microsoft Corporation, 2009. ISBN 978-0-735-6271-0
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе држе се уз електронске презентације. Лабораторијске вежбе подразумевају студентски рад у лабораторији на конкретним развојним системима. Практична настава подразумева самостални студентски рад на реализацији софвера наменског система према задатој спецификацији захтева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит40
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари