Навигација

19Е043ПЕС - Пројектовање електронских система

Спецификација предмета
НазивПројектовање електронских система
Акроним19Е043ПЕС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да симулирају, пројектују и реализују електронскe системе помоћу рачунара. Оспособљавање студената за карактеризацију активних и пасивних компоненти и пројектовање штампаних кола.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити у стању да симулирају, реализују и тестирају електронске уређаје различитих намена.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://oe4rfe.etf.bg.ac.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4c503b887bec47c2b33b065fb156ffc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c403397-b199-441c-a93b-f52863f0b70b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. Модели пасивних и активних електронских компоненти. Основне анализе електронских кола. Напредне технике симулације електронских кола. Хијерархија и симулација сложених кола. Eлектронскe компонентe. Пројектовање штампаних кола. Layout едитор. Рутирање. Штампана кола на високим учестаностима. Интегритет сигнала. Електромагнетска компатибилност. Реализација и тестирање уређаја.
Садржај практичне наставеИзводи се на рачунарима и у лабораторији. Рад на рачунарима обухвата коришћење програма за симулацију, избор компоненти за израду уређаја и пројектовање штампаних плоча. Поред тога је предвиђено и асемблирање штампаних плоча и тестирање реализованих електронских уређаја у лабораторији.
Литература
  1. K. Mitzner, B. Doe, A. Akulin, A. Suponin, D. Muller, "Complete PCB Design using ORCAD Capture and PCB editor", Academic Press, 2nd edition, 2019.
  2. John M. Hughes, Practical Electronics Components and Techniques, O’Reilly, 2015
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, рачунарске симулације и практична настава у лабораторији. Самостална израда пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава20Усмени испит30
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0