Навигација

19Е042СИС - Сигнали и системи

Спецификација предмета
НазивСигнали и системи
Акроним19Е042СИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са компјутерским и аналитичким основама анализе континуалних и дискретних сигнала и система у временском и фреквенцијском домену.
Исходи учења (стечена знања)После овог курса студенти су оспособљени да разумеју и примењују Фуријеову, Лапласову и Z трансформацију у сврху основних поступака анализе и синтезе дискретних и континуалних сигнала и система.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2sis/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVX-DlBoCoUZYhk6SnKeNUAQPh5Nb4rDtMzPxEzZjeko1%40thread.tacv2/conversations?groupId=00edbee1-b606-465b-a8d6-9d5c20a630b4&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеДефиниција и класификација сигнала и система. Основне особине система. Примена диференцијалних и диференцних једначина за моделовање система. Фуријеова анализа континуалних и дискретних сигнала. Лапласова трансформација континуалних сигнала. Појам функције преноса, полови и нуле система. Z трансформација дискретних сигнала. Дискретизација и реконструкција континуалних сигнала.
Садржај практичне наставеУпознавање и коришћење одабраних рачунарских алата за анализу и ситезу сигнала и система
Литература
  1. Миодраг Поповић, Сигнали и системи, Академска мисао, 2006.
  2. Милан Поњавић, Збирка задатака из сигнала и система, Академска мисао 2006
  3. A. Oppenheim, A. Willsky, S. Nawab, Signals and Systems, 2nd Ed., Prentice Hall, 1997.
  4. M. Roberts, Signals and Systems, McGrawHill, 2004
  5. C. Phillips, J. Paar, E. Riskin, Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
320.5
Методе извођења наставеПредавања уз демонстрације на рачунару. Вежбе у рачунарској лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит45
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми45
Семинари0