Навигација

19Е042АЕ1 - Аналогна електроника 1

Спецификација предмета
НазивАналогна електроника 1
Акроним19Е042АЕ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са принципом рада појачавача са негативном повратном спрегом у режиму малих сигнала, како на ниским, тако и на високим учестаностима са урачунавањем свих паразитних капацитивних ефеката и шума.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за пројектовање електронских склопова са операционим појачавачима и дискретним транзисторима и негативном повратном спрегом, у целом опсегу учестаности уз минимизирање утицаја шума.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe2oae/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aQzXc-8DoQNEMgO25J_bOEarACZKXeFlKS2vyJjuYBDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9d93ad60-3f33-41bf-9285-6382790d099f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОперациони појачавач, преносна карактеристика, офсети, режим малих сигнала. Повратна спрега, кружно појачање, појачање, улазна и излазна отпорност са реакцијом. Кола са операционим појачавачима: инструментациони, интегратор, усмерач. Модел биполарног транзистора и МОСФЕТ-а на високим учестаностима, фреквенцијске карактеристике. Широкопојасни појачавачи са напонским и струјним процесирањем. Шум.
Садржај практичне наставеПримери анализе и синтезе основних појачавачких кола на ниским и високим учестаностима. Демонстрација примене аналогних кола у синтези сложенијих електронских система.
Литература
  1. В. Дрндаревић, "Елементи електронике - Диоде, транзистори и операциони појачавачи", Академска мисао, Београд, 2014.
  2. K. W. Martin, D. A. Johns, T. C. Carusone, "Analog Integrated Circuit Design", 2nd edition, John Wiley & Sons, 2011.
  3. А. S. Sedra, K. C. Smith, "Microeletronic Circuits", 7th edition, Oxford University Press, 2014.
  4. Р. Ђурић, "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос интернационал, Панчево, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
320.5
Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит50
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари