Навигација

19Е033СПТ - Случајни процеси у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивСлучајни процеси у телекомуникацијама
Акроним19Е033СПТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са применом теорије случајних процеса у анализи телекомуникационих сигнала и процени перформанси телекомуникационих система. Практичним радом на рачунару студенти ће научити основне појмове о случајним процесима и биће им демонстрирани основни принципи статистичке теорије телекомуникација.
Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним методама које користе пробабилистички приступ у третирању и решавању проблема у телекомуникацијама. Посебна пажња биће посвећена примени стечених знања у симулационој анализи телекомуникационих система.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZ2MwayQdPFdvSZ275FgyINGxeVvtdBN07-I0PlAk9v01%40thread.tacv2/conversations?groupId=b58acce1-d057-4dd4-a024-d5caaa4ae989&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКласификација и опис случајних сигнала. Случајне променљиве, случајни процеси. Централна гранична теорема. Ансамбл, стационарност и ергодичност. Аутокорелациона функција. Софтверско генерисање случајних процеса. Винер-Хинчинова теорема. Ауторегресивни модели и предикција. Џул-Вокерове једначине. Винеров филтар, LMS филтар. Статистичко одлучивање (MAP, ML, MMSE). Основи статистичког закључивањa.
Садржај практичне наставеАудиторне и лабораторијске вежбе
Литература
  1. Д. Драјић, Увод у статистичку теорију телекомуникација, 2. издање, Академска мисао, 2006, Београд.
  2. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, New York, 1986.
  3. R. Gallager, Stochastic Processes: Theory for Applications, Cambridge University Press, 2013.
  4. R. V. Hogg, E. A. Tanis, D. L. Zimmerman, Probability and Statistical Inference, 9th ed., Pearson Education, Inc., 2015.
  5. S. Miller, D.Childers, Probability and Random Processes: With Applications to Signal Processing and Communications, 2nd ed., Elsevier, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава40Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0