Навигација

19Е033ПОП - Примена објектног програмирања у мрежама

Спецификација предмета
НазивПримена објектног програмирања у мрежама
Акроним19Е033ПОП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенте уведе у софтверске технике које се примењују у телекомуникационим мрежама, а које су засноване на објектно оријентисаном програмирању. Посебна пажња ће бити посвећена анализи и синтези софтверских решења која се користе при развоју мрежних компоненти и апликација.
Исходи учења (стечена знања)Упознавање са техникама развоја и имплементације софтверских компоненти мрежних уређаја и апликација.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3abQg1mP4QetGs--6YYgO2L0m1rKhaDXWFXvKk-RqJ9HY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed0640ff-6f30-4a36-8a15-00f196368ea9&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОпшти појмови из објектно оријентисаног програмирања. Стандардне C++ библиотеке. Библиотеке за имплементацију комуникационих протокола. Клијент-сервер и P2P комуникација. Имплементација мрежних прикључака (сокета). Имплементација апликативних протокола за размену података (HTTP, SMTP, POP3 и други). Развој компоненти мрежних уређаја и мрежних апликација. Развој интерфејса и конверзија података.
Садржај практичне наставеВежбе на табли, лабораторијске вежбе са имплементацијом софтверских мрежних компоненти и апликација.
Литература
  1. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language (4. izdanje), May 2013
  2. John T. Moy, OSPF Complete Implementation, Novembar 2000.
  3. Dmytro Radchuk, Boost.Asio C++ Network Programming Cookbook, Packt Publishing, Januar 2016
  4. Martin Fowler, Kent Beck, John Brant, William Opdyke, Don Roberts, "Refactoring - improving the Design of Existing Code", Addison-Wesley ISBN:013306526X, 9780133065268
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеНастава се састоји из предавања, вежби на табли и лаб вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти20
Колоквијуми0
Семинари0