Навигација

19Е032ПСА1 - Практикум софтверски алати 1

Спецификација предмета
НазивПрактикум софтверски алати 1
Акроним19Е032ПСА1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са два програмска пакета корисна за студенте телекомуникација и информационих технологија. 1. 1. Python 2. MATLAB (MATLAB клон) - упoзнавање са програмским пакетом
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да: -корисите програмски пакет Python -корисите програмски пакет MATLAB (MATLAB клон) -развију програмски код у програмском пакету Python одређене сложености и презентују резултате на погодан начин -развију програмски код у програском пакету MATLAB (MATLAB клон) одређене сложености и презентују резултате на погодан начин
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/praktikum-softverski-alati-1/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSLkICZyv_xNjF3SiKX3sJBfcI3ESKoISkK6Oehz7Xtw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=93e77c1a-23ed-42c9-a9b9-a004b512d6f0&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеPython: инсталација; типови података, оператори, логичке операције, записи бројева, модули, функције, листе, алиаси, матрице, структуре, стрингови, фајлови; Python објектно оријентисано програмирање, Pylab, симболичко рачунање – SymPy. MATLAB (MATLAB клон): Kомандни прозор. Подаци, аритметичке и логичке операције. Индекси. Скриптови и функције. Графика. Анимација. Симболичко рачунање. Toolbox.
  Садржај практичне наставеДемонстрација програмских пакета. Лабораторијске вежбе - решавање једноставних проблемa.
  Литература
  1. MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
  2. LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11.5
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми70
  Семинари0