Навигација

19Е032ОТЕ - Основи телекомуникација

Спецификација предмета
НазивОснови телекомуникација
Акроним19Е032ОТЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаСврха курса је упознавање са основним принципима телекомуникација.
Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним темама у области аналогних и дигиталних телекомуникација, принципима преноса аналогних и дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности, критeриjумимa квaлитeтa и oгрaничeњa систeмa.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/osnovi-telekomunikacija-13e032ote/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2T_doe89XQgBz1PYzllQPEZrcmxuQUnVU7GcspQG-PU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a78be8aa-ee18-485d-8703-2a8f9a19623f&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеMoдeл тeлeкoмуникaциoнoг систeмa. Спeктрaлнa aнaлизa сигнaлa. Случajaн шум. Линeaрни и нeлинeaрни систeми. Aнaлoгнe мoдулaциje. Oдaбирaњe. A/D кoнвeрзиje. Импулснa кoднa мoдулaциja (PCM). Moдeл дигитaлнoг тeлeкoмуникaциoнoг систeмa. Прeнoс дигитaлних сигнaлa у oснoвнoм oпсeгу учeстaнoсти. Интeрсимбoлскa интeрфeрeнциja. Oптимaлaн приjeмник. Дигитaлнe мoдулaциje.
Садржај практичне наставеРачунски задаци и лабораторијске вежбе из обрађиваних тема.
Литература
  1. Dukić M.L.: Principi telekomunikacija, Akademska misao, 2008, Beograd.
  2. Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2ed, 2001, London.
  3. Dukić M.L., Marković G. i Vujić S.: Principi telekomunikacija – Zbornik rešenih problema, Akademska misao, 2009, Beograd.
  4. Ali Grami: Introduction to digital communications, Elsevier, 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
320.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит70
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари