Навигација

19Е024ППР - Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивПројектовање помоћу рачунара у електроенергетици
Акроним19Е024ППР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима пројектовања помоћу рачунара у електроенергетици. Моделовање и симулације. Увођење студената у аспекте техничких прорачуна у електроенергетици. Оспособљавање студената за израду пројектне документације коришћењем најважнијих софтверских алата. Упознавање студената са областима и процесима у управљању пројектима и имплементацијом програма МS Project.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени за следеће активности: спровођење поступка моделовања и симулација кроз развојни процес од дефинисања математичког модела, превођења у компјутерски програм и верификације софтвера у односу на реалне податке из електроенергетских система; примена пажљиво одабраних софтверских алата у решавању низа 2Д и 3Д инжењерских проблема у области електроенергетике.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=10#fajlovi
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCKUDG8mEGK8dhW_VMP8UlS9IeQuhuZQZFyaRsWjdHpQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fa7dfc4e-abc0-404a-be9f-bfe33958af6a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод. Моделовање и симулације. Израда софтвера. MATLAB са додатним модулима. Примена програма за рад са базама података у електроенергетици. Примена специјализованих CAD / CAE програма. Програми за израду графичке документације. Примена програма за управљање пројектима. Дефиниција пројекта. Учесници у реализацији пројекта. Упит и понуда. Врсте уговора.
Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата извођење вежби на табли и вежби на рачунару. Израда софтвера. Решавање низа пројектантских проблема применом програма MATLAB и додатних модула. Задаци из примене програма за рад са базама података у електроенергетици. Примена напредних техника програма AutoCAD. Израда примера за управљање пројектима.
Литература
  1. Златан Стојковић : Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици – примена програмских алата, Монографија, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2009, стр. 529.
  2. Златан Стојковић, Јован Микуловић, Зоран Стојановић : Практикум из софтверских алата у електроенергетици, Електротехнички факултет, Београд, Академска мисао, Београд, 2006, стр. 298.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми0
Семинари0