Навигација

19Е023АЕ1 - Анализа електроенергетских система 1

Спецификација предмета
НазивАнализа електроенергетских система 1
Акроним19Е023АЕ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са основним прорачунима у електроенергетским системима: прорачуни стационарних стања симетричних трофазних система, прорачуни радних режима са становишта падова напона, прорачуни губитака снаге и енергије, прорачуни дозвољеног преноса снаге, прорачуни симетричних и несиметричних кратких спојева.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог курса студенти треба да су оспособљени за самостално решавање и физичко разумевање средње сложених задатака из прорачуна стационарних и поремећених квазистационарних радних режима са нагласком на компјутерским апликацијама.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=11
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3asF5WlRm-hKgTThjj_Mtg3cKbScp8qPtWe0bz6v-9pEM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bfda4666-436e-4e3b-b07e-120f9779783b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОснови анализе стационарних симетричних радних режима. Пофазни модели система. Сведене вредности и системи релативних јединица. Једначине токова снага. Прорачуни падова напона и губитака. Прорачуни стационарних стања. Компензација реактивних снага. Прорачуни поремећених радних режима. Оточни и редни кварови. Модели елемената система. Алгоритми за прорачуне поремећених радних режима.
  Садржај практичне наставеАудиторне вежбе са реалним примерима задатака на тему биланса снага, падова напона и компензације реактивне снаге као и прорачуна кратких спојева.
  Литература
  1. Никола Рајаковић: “Анализа електроенергетских система 1“, Београд 2002
  2. Никола Рајаковић, Милан Ћаловић, Предраг Стефанов, Александар Савић: “100 решених задатака из Анализе електроенергетских система“, Београд 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари