Навигација

19Е013ЕФТ - Енергетски ефикасни електротермички процеси

Спецификација предмета
НазивЕнергетски ефикасни електротермички процеси
Акроним19Е013ЕФТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање са начинима претварања електричне енергије у топлотну и са елементима индустријских постројења у којима се ово претварање обавља.
Исходи учења (стечена знања)Опште знање о техничкој дисциплини Електротермије. Стицање знања потребног за пројектовање и конструкцију електротермичких постројења. Упознавање са механизмима регулације у циљу постизања уштеде електричне енергије која се троши за остваривање технолошког процеса. Шеме прикључења електротермичких постројења на мрежу и енергетски претварачи за стварање потребне учестаности напона.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСистематизација знања из електромагнетике, преноса топлоте, енергетских претварача и теорије аутоматике која се користе у електротермији. Технолошки процеси у којима се користи електрично загревање - топљење и обрада метала, металургија (електролучне пећи), сушење, печење, заваривање, спајање метала.
Садржај практичне наставеРачунски примери који се односе на аспекте пројектовања електротермичких постројења и степена искоришћења енергије. 6 лабораторијских вежби са циљем илустрације електроотпорног, индукционог, диелектричног и електролучног загревања. Илустрација рада топлотне пумпе засноване на Пелтијеовој електромоторној сили.
Литература
  1. З. Радаковић, М. Јовановић: "Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе", Електротехнички факултет, друго издање, 1995
  2. A. C. Metaxas: "Fundamentals of Electroheat - a unified Approach", John Wiley&Sons, 1996
  3. М. Јовановић: "Основи електротермије и електротермичка постројења", Електротехнички факултет
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања, вежбе на табли, рачунарске симулације, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит70
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари