Навигација

19Д091ФЈ - Француски језик

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик
Акроним19Д091ФЈ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаСредњи ниво знања (A2/B1 по ЗЕРОЈ-у)
    Циљеви изучавања предмета- Усавршавање језика струке кроз писане форме (излагања, презентације, стручни радови) - Усавршавање језика струке кроз усмене форме (експозеи, дискусије, презентације)
    Исходи учења (стечена знања)- Употреба стручне терминологије - Практична примена стечених знања у писаном и усменом изражавању
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставе- Рад на писаним и усменим формама у области струке и науке
    Садржај практичне наставенема
    Литература
    1. Carras C., et al: Réussir ses études d'ingénieur en français, PUG, Grenoble, 2014
    2. Zarha Lahmidi: Sciences-techniques.com, Cle International, Paris,2005
    3. N. Polovina, T. Dinić: Višejezični rečnik održivog saobraćaja, Beograd, 2020.
    4. https://www.sirteq.org/comprendre-les-technologies-quantiques/que-sont-les-technologies-quantiques/
    5. https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mecanique-quantique-informatique-quantique-nouvelle-revolution-grace-graphene-70598/
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    5
    Методе извођења наставе- Интерактивна настава - Индивидулни рад - Колоквијум
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит
    Пројекти0
    Колоквијуми30
    Семинари0