Навигација

19Д081ЕФМ - Елементи фази математике са применама

Спецификација предмета
НазивЕлементи фази математике са применама
Акроним19Д081ЕФМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима фази математике, фази скупа и фази логике и њихове примене у фази системима, фази, интуиционистички фази и вероватносни метрички простори, њиховом структуром, особинама пресликавања, применама функционалне анализе на просторима са фази структуром у проблемима оптимизације и итеративних метода са применама у елктротехници и рачунарству.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да стечена знања користе у даљем образовању и пракси, решавају математичке моделе фази логике посебно за формирање фази система, формирање итеративне методе као оптималне за налажење решења разних типова једначина које проистичу из конкретних проблема физике, електротехнике и других наука, а недетерминистички (параметарски) су дефинисани.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеФази скупови, фази логика, фази тополошки простори, фази и вероватносна метрика, скупови и функције у фази метричком простору, карактеризације комплетности, непрекидност, фази мере и интеграли, ставови о фиксним тачкама пресликавања и итеративне методе. Конвексност у фази метричком простору, примена на проблеме оптимизације. Реализација итеративних метода помоћу математичког софтвера са применама.
   Садржај практичне наставеКоришћење рачунарских алата - fuzzy toolbox for Python, за реализацију модела фази логике. Реализација итеративних метода помоћу Python библиотека.
   Литература
   1. Синиша Јешић, Теорија функција на фази метричким просторима, скрипта, Београд 2006.
   2. Klir J. G., Yuan B., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice Hall PTR, New Jersey, USA, 1995, на енглеском
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли и коришћења слајдова, пропраћено одговарајућим примерима из праксе, и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Активно праћење примарних научних извора, организација и извођење нумеричких експеримената, нумеричке симулације.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава50Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари