Навигација

19Д061ООПХ - Оптичке особине полупроводничких хетероструктура

Спецификација предмета
НазивОптичке особине полупроводничких хетероструктура
Акроним19Д061ООПХ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаОсновни циљ предмета је да студенти детаљно упознају оптичке особине полупроводничких хетероструктура, са акцентом на оптичке особине наноструктура (квантне јаме, суперрешетке). Посебна пажња биће посвећена теоријској анализи и нумеричкој симулацији квантно каскадних ласера, фотодетектора и генератора другог и трећег хармоника.
   Исходи учења (стечена знања)Студент треба да стекнe оперативна знања везана за оптичке особине наноструктура, која му омогућавају решавање практичних проблема кроз израду пројеката.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКвантна механика фотона (Максвеловe једначине у реципрочном простору, квантовање електромагнетних таласа). Интеракција електрон – фотон. Линеарна и нелинеарна сусцептибилност. Брзинске једначине. Инверзија популације и оптичко појачање. Квантно каскадни ласери. Фотодетектори. Таласоводи. Оптичко конфинирање. Брагови таласоводи и огледала. Конверзија фреквенције. Оптичка ректификација.
   Садржај практичне наставеизрада пројеката и оформљење истраживачких радова
   Литература
   1. E. Rosensher, B. Vinter: Optoelectronics, University press, Cambridge, 2002
   2. R. Loudon, The quantum theory of light, Clarendon press, Oxford, 1973
   3. R. Boyd, "Nonlinear optics", Academic Press, 2019.
   4. P. Yeh, Optical waves in layered media, Wiley Interscience, New York, 1988
   5. P. Harrison, A. Valavanis "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2016.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставепредавања, израда пројеката, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава50Усмени испит0
   Пројекти0
   Колоквијуми0
   Семинари0