Навигација

19Д061МНМЕ - Мерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници

Спецификација предмета
НазивМерне методе у нуклеарној, медицинској и еколошкој техници
Акроним19Д061МНМЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаПредмет даје фундаментална знања из статистичке обраде мерних података са методама одређивања мерне несигурности у складу са документима препоручених од међународних метролошких институција.
   Исходи учења (стечена знања)Знања изложена у овом премету представљају подлогу за професионално бављењем активностима у области прецизних мерења електричних и неелектричних величина.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМеђународни метролошки систем. Изражавање мерне несигурности у складу са актуелним међународним препорукама. Квантномеханички ефекти као основни принципи еталонских мерења електричних величина. Мерење магнетске индукције на бази нуклеарне магнетске резонанције. Методе радијационог мерења температуре. Основи метрологије притиска; Еталонско мерење протока флуида. визуализација флидног поља.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Станковић, Д. Физичко техничка мерења – Сензори, Универзитет у Београду, 1997.
   2. BIMP, Evaluation of measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, Paris, 2008.
   3. Одабране публикације публикације међународних метролошких институција
   4. Taylor, J, Error Analysis, The Study of Uncertainties in Physical Measurements, University Science Books; 1996.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставе90 часова предавања
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари30