Навигација

19Д051ТОС - Технике оптимизације у системима управљања и одлучивања

Спецификација предмета
НазивТехнике оптимизације у системима управљања и одлучивања
Акроним19Д051ТОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Управљање системима и обрада сигнала
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да се студенти упознају са напредним техникама оптимизације што подразумева преглед теоријских основа најзаступљенијих метода, конципирање реалног проблема оптимизације у оквирима научених техника и анализа могућености примене тих метода на практичним проблемима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће у оквиру овог курса овладати следећим вештинама: анализа реалних оптимизационих проблема и њихова математичка формулација тако да буду адекватни за примену метода математичке оптимизације; анализа примене адекватних алгоритама у складу са захтевима проблема; примена научених техика оптимизације и анализа решења.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПојам конвексности. Појам дуалности. Конвексна оптимизација (линеарно програмирање, семидефинитна оптимизација, геометријско програмирање). Неконвексна оптимизација (градијенти спуст, Њутнова метода, стохастичког градијентног спуста, Бајесовска оптимизација). Целобројно програмирање. Стохастичко програмирање. Динамичко програмирање. Extremum seeking.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Boyd, S. P. Convex Optimization. Cambridge University Press, 2004
   2. Snyman J. A., Wilke D. N. Practical mathematical optimization. Springer Science+ Business Media, Incorporated, 2005.
   3. Bellman R. E., Dreyfus S. E. Applied dynamic programming. Princeton University Press, 2015
   4. Beck, A. First-Order Methods in Optimization. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2017
   5. Ariyur, K. B., Krstic M. Real-time optimization by extremum-seeking control. John Wiley & Sons, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставе8x15 часова
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит30
   Пројекти70
   Колоквијуми0
   Семинари0