Навигација

19Д031ДСП - Дискретни случајни процеси у телекомуникацијама

Спецификација предмета
НазивДискретни случајни процеси у телекомуникацијама
Акроним19Д031ДСП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаУвод у дискретне случајне процесе у телекомуникацијама и илустрација њихове примене у анализи телекомуникационих система.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање слушалаца да прате одговарајућу научну литературу и креативно користе математички апарат теорије дискретних случајних процеса у својим истраживањима.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСлучајност у телекомуникацијама. Вишедимензионалне расподеле. Ортогоналност и циклостационарност. Гаусови и Поасонови случајни процеси. Процеси са обнављањем. Марковљеви случајни процеси. Марковљеви ланци. Примена Марковљевих модела за опис канала у телекомуникационом систему. Стохастичка израчунавања и стохастички алгоритми. Анализа поузданости система састављених од непоузданих компоненти.
   Садржај практичне наставеДомаћи задаци, пројекат са презентацијом.
   Литература
   1. A. Papoulis, Probability, Random Variables, and Stohastic Processes, 2nd ed., McGraw Hill Book Company, 1986.
   2. R. Gallager, Discrete Stochastic Processes, Springer, 1996.
   3. J. F. Collet, Discrete Stochastic Processes and Applications, Springer, 2018.
   4. W. J. Gross, V. C. Gaudet, Stochastic Computing: Techniques and Applications, Springer, 2019.
   5. P. Brémaud, Discrete Probability Models and Methods: Probability on Graphs and Trees, Markov Chains and Random Fields, Entropy and Coding (Probability Theory and Stochastic Modelling), Springer, 2017.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставеПредавања, домаћи задаци, пројекат са презентацијом.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари70