Навигација

19Д011ИЕП - Интеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања

Спецификација предмета
НазивИнтеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања
Акроним19Д011ИЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетски претварачи и погони
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са начинима интеграције електромоторних погона у сложене процесе покретања индустријских процеса, комуналних система, постројења у пословним и стамбеним објектима, и сл. Проучавање метода анализе, синтезе и пројектовања структура веза управљања и надзора рада електромоторног погона у оквиру сложеног система.
   Исходи учења (стечена знања)Способност сагледавања сложене структуре процеса у којој електромоторни погон као електромеханички систем чини саставни део. Познавање могућих начина повезивања, типова и стандарда узајамних веза процеса и погона. Оспособљавање за анализу статичких и динамичких процеса у технолошкој целини у циљу правилног избора начина интеграције електромоторних погона у процес.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод.Вел.од значаја за управљање процесом и квалитетом финалног производа. Системи за управљање процесом (DCS) и праћење производње (QCS).Идент.кк података за анализу рада процеса-процесне в. и погона-погонске в.Давачи проц.и пог.в.Акв.података, снимање и анализе. Приказ података за различите кориснике. Анализа међусобне зависности вел.Начини естимације и опс. проц. вел. из погонских величина.
   Садржај практичне наставеПримери карактеристичних сложених индустријских процеса са регулисаним и вишемоторним електромоторним погонима. Демонстрације начина управљања електромоторним погонима из надређеног система за управљање процесом. Демонстрација утицаја поремећаја у процесу на понашање електромоторног погона. Интеграција регулисаног електромоторног погона у систем за управљање надзор процеса.
   Литература
   1. Bill Drury “The Control Techniques Drives and Controls Handbook”, IEE, London, 2001.
   2. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, „Вишемоторни погони“, Академска мисао, Београд, 2012.
   3. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", III ed. Springer-Verlag Berlin, 2001.
   4. Industry applications magazines, Transactions on Industry Applications
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   8
   Методе извођења наставеПредавања, демонстрације и рад са моделима у лабораторији..
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава10Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари40