Навигација

13С113ТС - Тестирање софтвера

Спецификација предмета
НазивТестирање софтвера
Акроним13С113ТС
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени испити: Алгоритми и структуре података 2 и Објектно оријентисано програмирање 2 (прог. језик Јава).
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са сврхом и значајем тестирања софтвера и основним техникама тестирања софтвера. Примена теорије на практичним пројектима уз употребу савремених алата за тестирање софтвера.
Исходи учења (стечена знања)Oчекује се да ће студент након полагања овог предмета бити у стању да разуме улогу и основне поставке тестирања софтвера. Да ће бити у стању да изабере и примени одговарајућу технику према технологији и апликативном домену. Да ће можи да дизајнира и имплементира тест примере. Да ће схватати своју улогу у тимској активности тестирања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://si3ts.etf.bg.ac.rs/
Садржај теоријске наставеОсновни појмови. Мануелно и аутоматизовано тестирање. Технике црне кутије. Технике беле кутије. Јединично тестирање. Интеграционо тестирање. Системско тестирање. Тестирање објектно оријентисаног софтвера. Тестирање веб и мобилних апликација. Тестирање конкурентних програма. Тестирање графичког корисничког интерфејса. Управљање процесом тестирања.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике. Лабораторијске вежбе за упознавање студената са техникама тестирања и одговарајућим алатима за тестну аутоматизацију, употребу тестних узорака и алата за тестирање веб и мобилних апликација, радним оквирима за јединично тестирање и анализу покривености кода, употребу Mock алата, сигурносно и перформансно тестирање.
Литература
  1. Тестирање софтвера, аутори: Дражен Драшковић и Драган Бојић, издавач: „Академска мисао“, Београд, 2019, ISBN: 978-86-7466-815-3.
  2. Тестирање софтвера у пракси, Јован Поповић (аутор), издавач: „ЦЕТ“ Београд, 2012, ISBN: 978-86-7991-363-0.
  3. Software Testing – A Craftsman Approach, Paul Jorgensen, 1995.
  4. The Art of Software Testing, G. Myers, John Wiley and Sons, 2001, друго издање
  5. Foundations of Software Testing, A. Mathur, Addison-Wesley Professional. 2008.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе. Израда два практична пројекта из области тестирања задатог софтвера које студент самостално реализује у алатима који су демонстрирани на лабораторијским вежбама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти40
Колоквијуми30
Семинари0