Навигација

13С113РГ - Рачунарска графика

Спецификација предмета
НазивРачунарска графика
Акроним13С113РГ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент добро познаје градиво предмета 13С112OO2 (Објектно-оријентисано програмирање 2).
Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање принципима интерактивне рачунарске 2D и 3D графике и анимације. Стицање практичног искуства програмирања 2D и 3D графике коришћењем библиотеке JavaFX. Упознавање са алгоритамима у рачунарској графици и технологијама графичких уређаја.
Исходи учења (стечена знања)Након успешно савладаног курса, студенти ће бити способни да: - интерпретирају и примењују најважније алгоритме рачунарске графике; - креирају 2D и 3D графичке апликације засноване на библиотеци класа JavaFX; - опишу принципе рада уређаја који се користе у рачунарској графици.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri5rg/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRNZNv28Tq4IngmCTn3B_85CrU759lALRfK4pmzvr6Rc1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3fce6ebf-094a-4650-a475-592f83b60bba&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеУвод у рачунарску графику. 2D графика: геометријске примитиве, атрибути, анимација, интеракција. Безјеове криве и сплајнови. Трансфромације. Пројекције. 3D графика: сцена, објекти, камера, модели осветљења и сенчења, текстура и особине материјала. Растерски алгоритми. Рачунска геометријa. Попуњавање. Одсецање. Сакривене површи. Модели боја. Технологија улазних и излазних уређаја.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, лабораторијске показне вежбе и лабораторијске контролне вежбе. Намена лабораторијских вежби је стицање практичних вештина писања 2D и 3D графичких апликација коришћењем библиотеке JavaFX. Аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе прате предавања и обрађују специфичне теме.
Литература
  1. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Рачунарска графика", 2017.
  2. Ђурђевић, Ђ., Тартаља, И., "Слајдови за вежбе из предмета Рачунарска графика", 2017.
  3. Hughes, J.F., van Dam, A., McGuire, M., Sklar, D.F., Foley, J.D., Feiner, S.K., Akeley, K. "Computer Graphics – Principles and Practice", 3rd edition, Addison-Wesley Pub. Co., 2014.
  4. Sharan, K., Learn JavaFX 8: Building User Experience and Interfaces with Java 8, Apress, 2015.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним и лабораторијским вежбама увежбава примена алгоритама и коришћење широко распрострањене библиотеке за писање графичких апликација. Студенти самостално израђују 2 пројекта/домаћа задатка (један из 2D, други из 3D графике).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари