Навигација

13С113ПС - Пројектовање софтвера

Спецификација предмета
НазивПројектовање софтвера
Акроним13С113ПС
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент добро познаје градиво курса 13С112ОО2 (Објектно оријентисано програмирање 2).
Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање концептима моделoвања и пројектовања софтвера коришћењем пројектних узорака. Упознавање стандардне графичке нотације за моделовање софтвера UML кроз 13 врста дијаграма. Изучавање и примена најчешће коришћених пројектних узорка структуре, понашања и стварања.
Исходи учења (стечена знања)Студент познаје концепте моделовања и пројектовања софтвера. Студент је способан је да моделује сложене софтверске системе користећи стандардни језик UML 2. Студент при пројектовању софтвера уме да препозна услове за примену и да примени адекватне пројектне узорке из GoF каталога пројектних узорака.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4ps/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWVaKSllNLU5dpHApSMSbqjNeXv8i7fhARswwPuWxu1g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=410abea3-92b1-4c2e-884f-ebd3f719d645&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПреглед концепата моделовања и језика UML. Дијаграми класа, објеката, пакета, секвенце, комуникације, случајева коришћења, активности, прегледа интеракције, стања, сложене структуре, компонената, распоређивања и временски дијаграми. Концепти и класификација пројектних узорака. Објектни и класни узорци структуре (нпр. Састав), понашања (нпр. Посматрач) и стварања (нпр. Прототип).
Садржај практичне наставеАудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
  1. Тартаља, И, "Моделовање софтвера на језику UML, I део - моделовање структуре", Академска мисао, 2023
  2. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Пројектовање софтвера", Београд, 2022.
  3. Краус, Л., Тартаља, И., "Збирка задатака из пројектовања софтвера", 3. издање, Академска мисао, Београд, 2013.
  4. Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Готова решења", CET, Београд, 2002.
  5. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "UML водич за кориснике", CET, Београд, 1999.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концепети пројектовања софтвера и излаже нотација UML, као и конкретни пројектни узорци, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери моделовања уз примену пројектних узорака. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава50Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми20
Семинари0