Навигација

13С112ОО2 - Објектно-оријентисано програмирање 2

Спецификација предмета
НазивОбјектно-оријентисано програмирање 2
Акроним13С112ОО2
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент добро познаје градиво предмета 13С112ОО1 (Објектно-оријентисано програмирање 1).
Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање напредним концептима објектно-оријентисаног програмирања, као и основним концептима конкурентног и догађајима вођеног програмирања, уз њихову примену на језицима Јава и C#. Овладавање елементима програмирања вишенитних апликација са графичким корисничким интерфејсом. Разумевање концепата платформи Java и .NET.
Исходи учења (стечена знања)Студент познаје напредне концепте ОО програмирања и основне концепте конкурентног и догађајима вођеног програмирања. Студент је способан да развија објектно-оријентисане вишенитне апликације са графичким корисничким интерфејсом на језику Јава. Студент познаје елементе вишејезичке .NET платформе и језика C#. Студент користи интегрисана окружења за развој програма на језицима Јава и C#.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir2oo2/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3akuo_XmG39C7T7cWSLlQ5mRAiITWjiwmSn5gD4qrVLFI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6b16349-2233-4006-8eda-53a62b1f0229&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПреглед концепата програмирања на језику Јава. Виртуелна машина и међукод. Класе и објекти. Наслеђивање. Интерфејси. Изузеци. Угнежђени типови. Ламбда изрази. Нити и конкурентно програмирање. Генерици. Графички кориснички интерфејс и догађајима вођено програмирање. Компоненте на Јави. Платформа .NET. Елементи језика C#. Типови података у језику C#. Разлике C# у односу на Јаву.
Садржај практичне наставеАудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
  1. Краус, Л., “Програмски језик Јава са решеним задацима”, 2. издање, Академска мисао, 2015.
  2. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика Јава", 4. издање, Академска мисао, Београд, 2015.
  3. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика C#", 2. издање, Академска мисао, Београд, 2017.
  4. Jones, A., Freeman, A., "C# for Java Developers", Micorsoft Press, 2003.
  5. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно оријентисано програмирање 2", 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концeпти и излаже дефиниција језика Јава и C#, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језицима Јава и C#. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0