Навигација

13С111ПОРТ - Практикум из основа рачунарске технике

Спецификација предмета
НазивПрактикум из основа рачунарске технике
Акроним13С111ПОРТ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним комбинационим и секвенцијалним елементима. Разумевање структуре и функционисања прекидачких мрежа. Реализација сложених прекидачких мрежа помоћу конфигурабилног хардвера и визуелног симулатора.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://rti.etf.bg.ac.rs/rti/oo1pot/index.html
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac0cd1a642654438396deb8e277070a5c%40thread.tacv2/conversations?groupId=b0df78a3-6aa8-4b41-ae61-287ed2653cd3&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеПројектовање основних комбинационих и секвенцијалних модула. Пројектовање и симулација сложених комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа.
  Садржај практичне наставеПројектовање комбинационих и секвенцијалних мрежа користећи конфигурабилни хардвер. Рад са стандардним комбинационим модулима (мултиплексер, демултиплексер, декодер, кодер, померач, инкрементер, декрементер, сабирач, аритметичка јединица, логичка јединица, аритметичко-логичка јединица, компаратор) и секвенцијалним модулима (регистар и бројач). Пројектовање мреже коришћењем готових модула.
  Литература
  1. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ж. Станисављевић, Основи рачунарске технике, Академска мисао, 2017.
  2. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, Д. Драшковић, Ж. Станисављевић, М. Пунт, К. Миленковић, Основи рачунарске технике: Прекидачке мреже - збирка решених задатака, Академска мисао, 2016.
  3. Ј. Ђорђевић, Б. Николић, З. Радивојевић, Н.Грбановић, М.Обрадовић, Основи рачунарске технике 1 - Практикум, (Академска мисао, Београд, 2007.)
  4. Altera, Quartus Prime Standard Edition Handbook Volume 1: Design and Synthesis, https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/hb/qts/qts-qps-handbook.pdf
  5. James O. Hamblen , Tyson S. Hall , Michael D. Furman, Rapid Prototyping of Digital Systems: SOPC Edition, Springer, 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  002
  Методе извођења наставеУводна предавања. Вежбе у лабораторији за рачунаром.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава60Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0