Навигација

13С111ОРТ1 - Основи рачунарске технике 1

Спецификација предмета
НазивОснови рачунарске технике 1
Акроним13С111ОРТ1
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са Буловом алгебром, прекидачким функцијама, комбинационим и секвенцијалним прекидачким мрежама, логичким и меморијским елементима, стандардним комбинационим и секценцијалним модулима и њиховим коришћењем код пројектовања дигиталних уређаја.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле и пројектују дигиталне уређаје мање сложености.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеБулова алгебра. Прекидачке функције. Минимизација прекидачких функција. Функције и структура прекидачких мрежа. Логички елементи. Меморијски елементи. Структура, анализа и синтеза комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа. Стандардни комбинациони модули. Стандардни секвенцијални модули. Пројектовање уређаја.
  Садржај практичне наставеПримери минимизације прекидачких функција, анализе и синтезе комбинационих и секвенцијалних мрежа. Пројектовање флип-флопова. Анализа мрежа са стандардним комбинационим модулима (мултиплексер, демултиплексер, кодер, декодер, инкрементер, декрементер, компаратор, АЛУ, сабирач и одузимач). Пројектовање регистара, бројача и меморије одређеног капацитета. Пројектовање управљачке јединице.
  Литература
  1. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ж. Станисављевић, Основи рачунарске технике, Академска мисао, 2017.
  2. Ј.Ђорђевић - Скрипта са предавања (2012.)
  3. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, Д. Драшковић, Ж. Станисављевић, М. Пунт, К. Миленковић, Основи рачунарске технике: Прекидачке мреже - збирка решених задатака, Академска мисао, 2016.
  4. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ј. Протић, Д. Милићев, А. Миленковић, Б. Николић, Основи рачунарске технике : Пројектовање уређаја - збирка решених задатака, Академска мисао, 2014.
  5. З.Радивојевић, М.Пунт, Б.Николић, Б.Лазић, Ј.Ђорђевић - "Збирка задатака из основа рачунарске технике 1" (Академска мисао, Београд, 2009.)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит35
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми65
  Семинари0