Навигација

13С091С - Социологија

Спецификација предмета
НазивСоциологија
Акроним13С091С
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаОпшта социологија пружа студентима основна сазнања о низу основних категорија и појмова као што су наука и научни закони, основе методологије социолошких истраживања, настанак и развој мисли о друштву, итд. Циљ предмета јесте да студенти схвате и разумеју основне социолошке појмове и да разумеју њихову примену и коришћење у свакодневном животу.
  Исходи учења (стечена знања)Изучавањем опште социологије студенти ће бити оспособљени да разумеју основне категорије, појмове и процесе који се дешавају у савременом друштву. Сазнања која буду стечена студенти ће моћи практично да искористе пре свега у социолошким емпиријским и теоријским истраживањима
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНаука и научни закони. Предмет социологије. Метод социологије. Развој мисли о друштву. Друштвене групе. Породица. Класе. Држава. Политичке странке. Друштвене норме и прописи. Еколошки проблеми и еколошка криза.
  Садржај практичне наставеНема
  Литература
  1. Др Данило Ж. Марковић, Општа социологија, Савремена администрација, Београд, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставепредавања, дискусије, семинарски радови, студије случаја
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари10