Навигација

13С091НЈН - Немачки језик - нижи

Спецификација предмета
НазивНемачки језик - нижи
Акроним13С091НЈН
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметаразвој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању и говору
    Исходи учења (стечена знања)способност писаног и усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставерад на проблемима структура типичних за језик струке
    Садржај практичне наставепроширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама писаног и усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
    Литература
    1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
    2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
    3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2002.
    4. V. Eismann, Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010 2
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе, презентације, дискусијe
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања30Писмени испит20
    Практична настава30Усмени испит20
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари0