Навигација

13С091НЈН - Немачки језик - нижи

Спецификација предмета
НазивНемачки језик - нижи
Акроним13С091НЈН
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предметаразвој језичких вештина у језику струке (читање и разумевање текстова), усавршавање комуникативне компетенције у области струке, разумевање, изражавање и интеракција у професионалном контексту, развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању и говору
   Исходи учења (стечена знања)способност писаног и усменог изражавања и интеракције у ситуацијама професионалне употребе језика, проширен терминолошки фонд, овладавање лексичким средствима специфичним за свакодневну и професионалну комуникацију
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставерад на проблемима структура типичних за језик струке
   Садржај практичне наставепроширивање терминолошког фонда иманентног стручној области, овладавање техникама писаног и усменог изражавања о проблемима и резултатима из дате области (прикази, излагања, краћи реферати), проширивање образаца говорне делатности путем дискусија о стручним проблемима, развијање способности читања специфичне стручне материје на нивоу глобалног, селективног и оријентационог
   Литература
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Fraus Verlag, Plzen 2004
   3. Guenter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag fuer Deutsch, Ismaning 2002.
   4. V. Eismann, Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010 2
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе, презентације, дискусијe
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања30Писмени испит20
   Практична настава30Усмени испит20
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0