Навигација

13С081ПМ2 - Практикум из математике 2

Спецификација предмета
НазивПрактикум из математике 2
Акроним13С081ПМ2
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената, делимично кроз рекапитулацију средњошколске математике, са основним појмовима и чињеницама који представљају неопходну основу за Математику 1 и 2.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавају се студенти да прате предмете Математика 1 и 2, као и да користе математички апарат у осталим предметима.
  Садржај предмета
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3afiP0Gcieu-tYDzUS5jfOtrtrIgKcMBHk-Oe-Gh3sAb41%40thread.tacv2/conversations?groupId=35b2d3dd-6668-46fd-8b3d-18af410aa17e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеОсновни појмови: интегрални рачун, диференцијалне једначине, линеарна алгебра.
  Садржај практичне наставеРешавање разних задатака и проблема који прате теоријски део курса.
  Литература
  1. Цветковић Д,Лацковић И,Меркле М,Радосављевић З,Симић С,Васић П, Математика 1-Алгебра,Акад.Мисао 2006.
  2. Васић Б,Иричанин Б,Јовановић М, Малешевић Б,Маџаревић Т,Михаиловић Б,Радосављевић З,Симић С,Цветковић Д: Збирка задатака из Математике 1 -први и други део. Акад.Мисао 2006.
  3. М.Меркле: Математичка анализа за студенте технике.Акад.Мисао 2008.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеПредавања,вежбе,дискусије, домаћи задаци.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања30Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари0